[OD 01] Kościół w Ochotnicy Do…

Pierwszy kościół katolicki w Ochotnicy wzniesiono w roku 1566 z inicjatywy ówczesnego sołtysa Walentego Ochotnickiego.…

[OD 2] Cmentarz parafialny w O…

Na cmentarzu parafialnym w Ochotnicy Dolnej znajdują się m. in. groby zasłużonych mieszkańców Ochotnicy, miejscowych ks…

[OD 3] Dwór w Ochotnicy Dolnej

Pierwszy dwór w Ochotnicy Dolnej postawiono ok. roku 1830. Został zbudowany przez Mikołaja Ambrożego Kołodziejskiego, k…

[OD 4] Szkoła w Ochotnicy Doln…

Solidny, murowany budynek szkolny w Ochotnicy Dolnej uroczyście oddano do użytku 11 listopada 1938. Towarzyszyło temu t…

[OD 5] Pomnik ofiar „Krwawej W…

23 grudnia 1944, w przeddzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, w ramach akcji odwetowej za zabicie przez partyzantów so…

[OD 6] Osiedle Bąki

Miejsce uratowania się braci Kołaciaków. Podczas „Krwawej Wigilii” Niemcy podpalili m.in. dom rodziny Kołaciaków. Anna…

[OD 7] Osiedle Leskówka – miej…

22 grudnia 1944 do Ochotnicy przyjechała kilkunastoosobowa grupa niemieckich żołnierzy z Krościenka z zamiarem zdobycia…

[OD 8] Domy żydowskie w centru…

Przed wybuchem wojny gminę Ochotnica zamieszkiwało blisko 300 osób wyznania mojżeszowego. Ludzie ci trudnili się handle…

[OD 9] Wzgórze Tarchałowskie

Wzgórze Tarchałowskie (673 m n.p.m.) wznosi się nad centrum Ochotnicy Dolnej, na północnym brzegu rzeki Ochotnica – mię…

[OD 10] Osiedle Brzeźnie – mie…

Obszerny budynek mieszczący dom oraz młyn rodziny Brzeźnych został spalony podczas pacyfikacji 23 grudnia 1944. Śmierć…

[OD 11] Osiedle Krzyśki – maso…

Mogiła znajduje się w osiedlu Krzyśki, nieopodal głównej drogi biegnącej przez Młynne. Pochowano w niej żydowskich mies…

[OD 12] Wzgórze Krzyżowy Groni…

Pierwszy kościół katolicki w Ochotnicy wzniesiono w roku 1566 z inicjatywy ówczesnego sołtysa Walentego Ochotnickiego.…

[OD 13] Osiedle Kudowe

Osiedle położone jest na północnych zboczach pasma Lubania, wzdłuż wpływającego do rzeki Ochotnicy potoku kudowskiego.…

[OD 14] Polana Kudów

Polana położona jest na grzbiecie górskim na zachód od szczytu Lubania. Należy administracyjnie do sąsiadującej z Ochot…

[OD 15] Góra Lubań

Lubań (1211 m n.p.m.) to najwyższy szczyt w południowo-wschodniej części Gorców, leżący na pograniczu gmin Ochotnica Do…

[OD 16] Osiedle Twarogi

Niewielkie, otoczone lasami osiedle Twarogi położone na północny-wschód od centrum Ochotnicy Dolnej było na przełomie l…

[OD 17] Osiedle Osobie

Osiedle Osobie jest położone na pograniczu Ochotnicy Dolnej i Zabrzeży. 4 września 1939 żołnierze słowaccy i niemieccy…