[OD 8] Domy żydowskie w centrum Ochotnicy Dolnej

foto. Lucyna Kozub

Przed wybuchem wojny gminę Ochotnica zamieszkiwało blisko 300 osób wyznania mojżeszowego. Ludzie ci trudnili się handlem, drobnym rzemiosłem oraz uprawą niewielkich pól. Kilka rodzin zakupiło od dworu duże połacie lasów i założyło tartaki, dając zatrudnienie miejscowej ludności. W Ochotnicy Dolnej największe skupisko Żydów znajdowało się w okolicy dzisiejszego Urzędu Gminy. Oprócz budynków mieszkalnych stała tutaj jedna z trzech ochotnickich bożnic, którą pod koniec XIX wieku wystawiła zamożna rodzina Weissów. Przy bożnicy znajdowała się tzw. mykwa, tj. specjalny zbiornik na wodę służącą do rytualnej kąpieli. Nieopodal znajdowały się również karczma oraz sklep prowadzone przez Żydów. Wiosną 1942 roku Niemcy rozpoczęli planową akcję wymordowania wszystkich osób pochodzenia żydowskiego na terenach okupowanych. Egzekucji dokonywali gestapowcy z okrytego ponurą sławą zakopiańskiego „Palace”. Okupant zarządził 30 sierpnia 1942 wszystkim pozostałym jeszcze we wsi Żydom zbiórkę. Tych, którzy się stawili, pognano w stronę Nowego Targu i rozstrzelano, w większości na starym żydowskim cmentarzu. Wojnę przeżyło najprawdopodobniej zaledwie siedmiu ochotnickich Żydów.

Zeskanuj kod QR a poprowadzi Cię on w opisane miejsce:

 QR kod   

Google Maps:

49.5255556

20.31972222222222