[OD 3] Dwór w Ochotnicy Dolnej

foto. Lucyna Kozub

Pierwszy dwór w Ochotnicy Dolnej postawiono ok. roku 1830. Został zbudowany przez Mikołaja Ambrożego Kołodziejskiego, który 18 czerwca 1828 na licytacji we Lwowie nabył od skarbu Austro-Węgier dawne majątki królewskie (wójtowskie) leżące w Ochotnicy i Tylmanowej. Budynek ten przetrwał do początków XX wieku. W latach 60. XIX wieku dziedzicem dóbr w Ochotnicy został urodzony w Łopusznej August Przerwa Tetmajer, patriota, uczestnik powstania styczniowego. Staraniem rodziny Tetmajerów wzniesiono w Ochotnicy nowy budynek dworski, nazwany później Tetmajerówką. Budynek ten spłonął 23 grudnia 1944 podczas „Krwawej Wigilii”. Z dawnego zespołu dworskiego do dziś nie zachowały się żadne budynki. 28 listopada 1859 we dworze ochotnickim urodził się Wiktor Grzesicki, syn Aleksandra i Anny z Kołodziejskich, późniejszy generał w armii Austro-Węgier oraz dowódca legionów polskich.

Zeskanuj kod QR a poprowadzi Cię on w opisane miejsce:

 QR kod   

Google Maps:

49.5258333

20.335833333333333