[T 1] Kościół w Tylmanowej

Drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja w Tylmanowej wymieniany jest już w 1350 roku, czyli niedługo…

[T 2] Cmentarz parafialny w Ty…

Na cmentarzu parafialnym w Tylmanowej znajdują się pojedyncze i zbiorowe mogiły osób zabitych i zamordowanych w czasie…

[T 3] Dwór rodziny Berskich

Dwór w Tylmanowej wystawił w roku 1840 Wiktor Berski, właściciel majątku w Tylmanowej. Majątek ten został przejęty za…

[T 4] Osiedle Burdel – skupisk…

W przedzie wybuchu II wojny światowej tylmanowscy Żydzi posiadali 4 sklepy, karczmę, tartak oraz młyn. Największe…

[T 5] Osiedle Padół

Osiedle Padół położone jest w Tylmanowej, na lewym brzegu Dunajca, przylegając do zboczy górskich ciągnących się w…

[T 6] Osiedle Rzeka

Osiedle Rzeka w Tylmanowej, położone u wylotu doliny Ochotnicy, było na przestrzeni XX wieku świadkiem wielu wydarzeń…

[T 7] Osiedle Michałki – masow…

W osiedlu Michałki leżącym na pograniczu Tylmanowej i Ochotnicy Dolnej funkcjonował przed wybuchem II wojny światowej…

[T 8] Góra Baszta

Wzgórze Baszta, nazywane Bastą (540 m n.p.m.), wznosi się nad osiedlami Piszczki i Talafusy, na południe od miejsca, w…

[T 9] Wzniesienie Siwa Górka

Nad osiedlami Rzeka i Jurki w Tylmanowej rozpościera się częściowo zalesione wzniesienie nazywane Siwą Górką. W…

[T 10] Góra Koziarnia

Szczyt Koziarnia (603 m n.p.m.), zwany też Tylmanowską Górą, położony jest nad osiedlem Rzeka na pograniczu Tylmanowej…

[T 11] Góra Marszałek

Góra Marszałek (828 m n.p.m.) znajduje się na jednym z opadających na południowy-wschód grzbietów pasma Lubania, na…