O projekcie

Projekt pn. „Pamięci Walczących” realizowany był w 2020r. przez Gminę Ochotnica Dolna. Głównym celem projektu było upamiętnienie miejsc, które znajdują się w Gminie Ochotnica Dolna związanych z konkretnymi wydarzeniami historycznymi. Ochotnica i Tylmanowa ze względu na swoje położenie - w górach, a więc niedostępne, ale zarazem na skrzyżowaniu szlaku dróg komunikacyjnych, zostały w szczególny sposób naznaczona przez historię. Miały tutaj miejsce działania związane z I i II wojną światową. Szczególnie tragicznym wydarzeniem była "krwawa wigilia" tj. pacyfikacja najpierw Tylmanowej, a potem Ochotnicy, w wyniku której zginęło ponad 50 osób (22 - 23 grudnia 1944 r.)

Projekt polegał na organizacji szeregu wydarzeń związanych z upamiętnieniem miejsc pamięci w Gminie Ochotnica Dolna, która ma bogatą historię wojenną:

  • Przeprowadzono prace remontowe i konserwacyjne budynku siedziby 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w os. Skałka w Ochotnicy Górnej. Działania o charakterze remontowym miały na celu zachowanie autentyzmu budynku , (m.in. wymiana pokrycia dachowego, oczyszczenie i impregnacja drewnianych elementów ścian, wymiana poszycia ścian szczytowych na nowe deski, wymiana okna i drzwi wraz z niezbędnymi obróbkami drewnianymi z zachowaniem formy i stylu tradycyjnego – historycznego, roboty wykończeniowe otoczenia budynku – plantowanie terenu, humusowanie, obsianie trawą).

  • Opracowana mobilną i stałą wystawę historyczną związaną z miejscami pamięci - jest to wystawa składająca się z archiwalnych zdjęć nawiązujących do historii lokalnej. Stała i mobilna wystawa została umieszczona w wyremontowanym budynku, w których znajdował się sztab Lamparta i siedziba 1PSP AK, tj. w Os. Skałka w Ochotnicy Górnej. Budynek i jego najbliższe otocznie zostały uporządkowane. Zdjęcia umieszczone w tym właśnie historycznym miejscu będą w sposób zintensyfikowany działać na odbiorców i poszerzać ich wiedzę o miejscu. Stała wystawa jest formą upamiętnienia miejsca i wydarzeń, które rozgrywały się w tym osiedlu (m. in. zaprzysiężenie 1 PSP AK, bitwa ochotnicka). Podczas otwarcia wystawy stałej i mobilnej zaprzyjaźniony historyk przedstawił lokalną historią i opowiedział o miejscu pamięci.

  • Wydano publikację upowszechniającą wiedzę o miejscach oraz ofiarach walk i męczeństwa. Promocja publikacji była okazją do spotkań i rozmów mieszkańców o historii miejsc pamięci.

  • Opracowano stronę internetową zadania, która zawiera zgromadzone podczas realizacji projektu informacje o miejscach pamięci, osobach i wydarzeniach.

 

Projekt został zrealizowany przy współpracy merytorycznej z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami i innymi podmiotami zewnętrznymi. W projekcie uczestniczyła społeczność lokalna oraz organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych i Edukacyjnych, Niepubliczna Szkoła Ofiar Krwawej Wigilii, Fundacja Studzieńska „Majcherek”.