[OG 1] Miejsce po starym kości…

Centralnym punktem Ochotnicy Górnej były przez lata stary kościół oraz plebania, które wybudowane zostały w roku 1909…

[OG 2] Cmentarz parafialny w O…

Na cmentarzu parafialnym w Ochotnicy Górnej znajdują się zarówno groby zasłużonych mieszkańców Ochotnicy Górnej, jak…

[OG 3] Dawny Dom Parafialny –…

Budynek „Karczmy” wzniesiono około 1910 roku z przeznaczeniem na tzw. Dom Ludowy a następnie umieszczono tam miejscowy…

[OG 4] Krzyż Niepodległości

Metalowy krzyż ustawiony na Wzgórzu Zawadowskim (w pobliżu współczesnej dzwonnicy) jest jednym z najbardziej…

[OG 5] Domy żydowskie w centru…

Największe skupisko Żydów mieszkających niegdyś w Ochotnicy Górnej znajdowało się w okolicy dzisiejszego budynku…

[OG 6] Mogiła Żydów zamordowan…

Nieistniejąca już mogiła znajdowała się na zapleczu dzisiejszego ośrodka zdrowia, w pobliżu rzeki. W tym miejscu stał…

[OG 7] Wystawy w Wiejskim Ośro…

W Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej można obejrzeć kilka interesujących wystaw stałych. Wystawa „Lotnicze…

[OG 8] Droga Knurowska

Droga Knurowska powstała około 1911 roku jako austriacka droga wojskowa, umożliwiająca „skrótem” przez Ochotnicę…

[OG 9] Kurnytowa Polana

Polana położona w górnej części Forendówek w Ochotnicy Górnej. Na początku grudnia 1944 miejsce to stało się ostatnim…

[OG 10] Osiedle Za Holiną

Podczas pobytu sztabu zgrupowania „Ognia” Pod Magurką w sierpniu i wrześniu 1946 współpracowało z partyzantami wielu…

[OG 11] Osiedle Pod Magurką

W położonym w zachodniej części Jaszczego osiedlu Pod Magurką w Ochotnicy Górnej kwaterowała od października do…

[OG 12] Uroczysko pod Pańską P…

Nad osiedlem Małe Jaszcze, pod polaną Pańska Przehybka, rozbił się 18 grudnia 1944 amerykański bombowiec B-24 J „…

[OG 13] Osiedle Sołtyska

Osiedle Sołtyska położone jest w górnej części Jamnego. Przed II wojną światową w jednym z pomieszczeń wynajmowanych…

[OG 14] Osiedle Skałka

Skałka to najwyżej położone osiedle Ochotnicy Górnej. We wrześniu i październiku 1944 było ono bazą liczącego ok. 200…

[OG 15] Ziemianki - obozowiska…

Na przełomie listopada i grudnia 1944 nad Jamnem założyli obóz partyzanci sowieccy ze zgrupowania ppłk. Iwana Zołotara…

[OG 16] Polany Przysłop i Bien…

Położone na zachodnim grzbiecie Gorca zarastające dziś polany Przysłop oraz Bieniowe stanowiły 20 października 1944…

[OG 17] Mogiła plut. Władysław…

Podczas wycofywania się ze Skałki i Przysłopu 20 października 1944 do niemieckiej niewoli dostało się pięciu…

[OG 18] Osiedle Majdówka

Majdówka to niewielkie osiedle położone w Ochotnicy Górnej, u wylotu którego znajdują się dwa strome wzgórza górujące…

[OG 19] Osiedle Studzionki

Osiedle Studzionki położone jest na granicy Ochotnicy Górnej i Szlembarku, na grzbiecie górskim biegnącym z Lubania w…