Mapa miejsc pamięci Ochotnica & Tylmanowa

 

Bez dokładnego poznania przeszłości nie można dobrze zrozumieć współczesności. Burzliwy czas pierwszej połowy XX wieku odcisnął szczególne piętno na miejscowościach naszej gminy. Pomimo upływu lat jest ono wciąż żywe. Zapraszamy na wspólną wędrówkę, jeśli chcesz odkryć ślady wojennej przeszłości Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej i Tylmanowej i poznać pasjonujące - choć niełatwe - dzieje naszego regionu. Poniżej znajdziesz mapy z zaznaczonymi miejscami, które warte są odwiedzenia oraz krótkie opisy każdego z nich.

 

Mapa z miejscami pamięci - Ochotnica Dolna

 

Mapa turystyczna - Ochotnica Dolna

 

Mapa z miejscami pamięci - Ochotnica Górna

 

Mapa turystyczna - Ochotnica Górna

 

Mapa z miejscami pamięci - Tylmanowa

 

Mapa turystyczna - Tylmanowa